ARTIKEL | 20 november 2017

Swedwatch utbildar MR-försvarare i Sierra Leone

I samband med en lokal lansering av rapporten “No Business, No rights” arrangerade Swedwatch och den nationella organisationen Human Rights Defenders Network en utbildning för människorättsförsvarare från Sierra Leone och Liberia.

Ny rapport granskar exits
RAPPORT | 8 november 2017

Brist på ansvar när Swedfund drog sig ur projekt i Sierra Leone

”No business, no rights” skildrar hur lokalsamhällen drabbades av att etanolprojektet Addax Bioenergy gick i stå och ägare, inklusive Swedfund, sålde innehavet utan en analys för människorättsrisker.

Offentlig upphandling
ARTIKEL | 1 oktober 2017

Swedwatch i FN-samarbete för hållbar upphandling

Swedwatch har valts in i ett nätverk inom FN:s miljöorgan, med syfte att stärka offentlig upphandling som ett medel för hållbar konsumtion och produktion.

Teman
  • Arbetsvillkor
  • Högrisk- och konfliktområden
  • Utsatta grupper
  • Miljö och klimat
  • Lokalsamhällens rättigheter
  • Offentlig upphandling

Arbetsvillkor

I de globala leverantörsleden är risken för kränkningar av arbetstagares rättigheter stor. Företag har ansvar att förhindra kränkningar både i sin egen verksamhet, hos leverantörer och underleverantörer.

Läs mer om Arbetsvillkor

Högrisk- och konfliktområden

I områden där det råder krig och konflikt, eller där staten är svag, är risken att mänskliga rättigheter kränks förhöjd. Det ställer stora krav på företag med verksamhet i sådana områden att känna till och hantera riskerna.

Läs mer om Högrisk- och konfliktområden

Utsatta grupper

Vissa grupper löper större risk att påverkas negativt av företags verksamhet än andra. Det kan handla om barn, ursprungsfolk eller migrantarbetare. Oavsett vilka de är, har företag ett ansvar att förhindra att deras rättigheter kränks.

Läs mer om Utsatta grupper

Miljö och klimat

Miljö och klimat är nära sammanlänkat med mänskliga rättigheter. När naturresurser som mark och vatten hotas drabbas människor som redan lever i en utsatt situation. Företag har ett ansvar att förhindra att de bidrar till miljöförstöring och klimatförändringar

Läs mer om Miljö och klimat

Lokalsamhällens rättigheter

Stora projekt som gruvnäring eller dammbyggen tvingar ofta människor att flytta. Samhällen som berörs av ett företags verksamhet har rätt att bli tillfrågade innan nya projekt startar och de som påverkas negativt har rätt till skälig kompensation.

Läs mer om Lokalsamhällens rättigheter

Offentlig upphandling

Den offentliga sektorn upphandlar varje år varor och tjänster för miljarder. Staten, kommunerna och landstingen har ett särskilt ansvar att se till att det som köps in är hållbart producerat. De har också stora möjligheter att värna mänskliga rättigheter och miljö i produktionen genom att ställa krav.

Läs mer om Offentlig upphandling