Rättsprocessen mot Andy Hall
ARTIKEL | 28 mars 2018

MR-aktivist döms för ärekränkning i Thailand

En domstol i Bangkok har dömt människorättsaktivisten Andy Hall att betala 10 miljoner thailändska bath, motsvarande omkring 259 000 euro, i skadestånd till ett thailändskt företag för ärekränkning.

Hidroituango-projektet
ARTIKEL | 20 mars 2018

MR-försvarare: nya risker i colombianskt kraftprojekt

Colombias största vattenkraftsprojekt Hidrotuango har flera gånger kritiserats för sin negativa inverkan på mänskliga rättigheter. Både Atlas Copco och Scania levererar utrustning till projektet. I början av mars träffade de MR-försvararen Isabel Zuleta som informerade om nya risker i projektet.

Sveriges UNGP-arbete
ARTIKEL | 20 mars 2018

Statskontoret: Utred krav på att svenska företag gör MR-analyser

Regeringen bör utreda möjligheten att kräva att svenska företag gör risk- och konsekvensanalyser för mänskliga rättigheter, åtminstone i högriskområden. Det skriver Statskontoret i en analys av Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer. Swedwatch delar flera av rapportens slutsatser.

Teman
  • Arbetsvillkor
  • Högrisk- och konfliktområden
  • Utsatta grupper
  • Miljö och klimat
  • Lokalsamhällens rättigheter
  • Offentlig upphandling

Arbetsvillkor

I de globala leverantörsleden är risken för kränkningar av arbetstagares rättigheter stor. Företag har ansvar att förhindra kränkningar både i sin egen verksamhet, hos leverantörer och underleverantörer.

Läs mer om Arbetsvillkor

Högrisk- och konfliktområden

I områden där det råder krig och konflikt, eller där staten är svag, är risken att mänskliga rättigheter kränks förhöjd. Det ställer stora krav på företag med verksamhet i sådana områden att känna till och hantera riskerna.

Läs mer om Högrisk- och konfliktområden

Utsatta grupper

Vissa grupper löper större risk att påverkas negativt av företags verksamhet än andra. Det kan handla om barn, ursprungsfolk eller migrantarbetare. Oavsett vilka de är, har företag ett ansvar att förhindra att deras rättigheter kränks.

Läs mer om Utsatta grupper

Miljö och klimat

Miljö och klimat är nära sammanlänkat med mänskliga rättigheter. När naturresurser som mark och vatten hotas drabbas människor som redan lever i en utsatt situation. Företag har ett ansvar att förhindra att de bidrar till miljöförstöring och klimatförändringar

Läs mer om Miljö och klimat

Lokalsamhällens rättigheter

Stora projekt som gruvnäring eller dammbyggen tvingar ofta människor att flytta. Samhällen som berörs av ett företags verksamhet har rätt att bli tillfrågade innan nya projekt startar och de som påverkas negativt har rätt till skälig kompensation.

Läs mer om Lokalsamhällens rättigheter

Offentlig upphandling

Den offentliga sektorn upphandlar varje år varor och tjänster för miljarder. Staten, kommunerna och landstingen har ett särskilt ansvar att se till att det som köps in är hållbart producerat. De har också stora möjligheter att värna mänskliga rättigheter och miljö i produktionen genom att ställa krav.

Läs mer om Offentlig upphandling