Rapporter

Rapport

Textilarbetarbarn får rättigheter kränkta

[2014.09.26] Trots att många företag utvecklat sitt hållbarhetsarbete när det gäller mänskliga rättigheter så ligger barnperspektivet i skymundan.
Nyhet

Oroande utveckling i Thailand

[2014.09.11] Swedwatch ser med stor oro på situationen i Thailand och manar svenska företag att ta sitt ansvar. Kränkningarna av migrantarbetares rättigheter samt hot mot fackligt engagerade måste upphöra.
Nyhet

Natural Fruit i Thailand måste dra tillbaka stämningen mot aktivisten Andy Hall

[2014.08.12] Fängelse och miljonböter hotar människorättsaktivist som granskat ananasindustrin i Thailand åt Finnwatch. Swedwatch ställer sig bakom internationellt upprop.
Prenumerera på innehåll

Postadress: Box 111 44
100 61 Stockholm, Sweden
Besöksadress: Åsögatan 115, Stockholm
+46-(0)8-602 89 50
info [at] swedwatch [dot] org