Föreläsningar, kurser, workshops

Swedwatch erbjuder föreläsningar, kurser och workshops som ger verktyg och kunskap i hur företag kan minimera och hantera risker för kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Inriktning och form kan kan anpassas utifrån era önskemål. 

Exempel på innehåll: 

  • Företagsansvar och mänskliga rättigheter i praktiken; en översikt av mänskliga rättigheter, internationella ramverk och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter  (UNGP).
  • Hantering av mänskliga rättigheter i högriskländer; vad det innebär att ha verksamhet i högriskländer och vad företag kan göra för att minska risken för kränkningar av mänskliga rättigheter. 
  • Sociala krav i anbudsunderlaget; vad som förväntas av leverantörer till den offentliga sektorn.  

Kontakta kursansvarig för mer information: Linda Scott Jakobsson, tel 08-525 203 80, linda [at] swedwatch [dot] org

Kungsholmsgatan 10
112 27 Stockholm
Sweden
+46-(0)8-52 52 03 70
info [at] swedwatch [dot] org