Bangladesh

Rökridåer över tobaksfälten

[Rapport 2016.06.30]

En ny rapport från Swedwatch beskriver omfattande barnarbete och överskuldsättning av bönder på tobaksodlingar i Bangladesh. Tobaksbolagen behöver göra mer heltäckande riskanalyser och offentliggöra information om sina leverantörsled. 

Textilarbetarbarn får rättigheter kränkta

[Rapport 2014.09.26]

Miljontals barn är tätt länkade till internationella företags produktion av kläder. Trots att många företag utvecklat sitt hållbarhetsarbete när det gäller mänskliga rättigheter så saknas barnperspektivet.

Klädföretag fokuserar på kvinnors rättigheter

[Uppföljning 2013.07.05]

Svenska klädföretag verksamma i Bangladesh har ökat sitt fokus på kvinnors rättigheter. Bättre kvinnohälsa och nolltoleransprojekt mot kvinnovåld är några av satsningarna.

En förlorad revolution?

[Rapport 2012.05.04]

Fattigdom, undernäring, långvariga separationer från barnen och boende i slum. Så ser livet ut för de tre miljoner textilarbetare i Bangladesh som syr våra kläder.

Djungelns lag i svenska bärskogar

[Uppföljning 2011.10.26]

Hur gick det i bärskogarna i somras? Exploateringen har bytt skepnad. Nu är det de ”fria” plockarna som utnyttjas och de vågar inte protestera eftersom de är papperslösa.

Textilindustrin orsakar stora miljöskador

[PUBLICERAD 2007.09.28]

För att de svenska konsumenterna ska få billiga textilier betalar miljön och befolkningen i produktionsländerna ett högt pris, med förorenade vattendrag och mark som inte längre går att bruka.

Prenumerera på innehåll

Kungsholmsgatan 10
112 27 Stockholm
Sweden
+46-(0)8-52 52 03 70
info [at] swedwatch [dot] org