barnarbete

Rapport: Barnarbete bakom H&M-kläder i Myanmar

SOMO intervjuade 400 textilarbetare under fältarbetet i Myanmar. Foto: Lauren DeCicca/MAKMENDE

Barnarbete, löner under miniminivå och obetald övertid. Storföretag som H&M brister i att identifiera och hantera omfattande människorättskränkningar i Myanmars växande textilindustri. Det visar en ny rapport från den holländska organisationen SOMO.

Omfattande barnarbete i Kongos diamantgruvor

[Rapport 2016.12.21]

En ny rapport från Swedwatch och Afrikagrupperna visar att hållbarhetscertifieringen som många smyckeföretag hänvisar till inte skyddar de mest utsatta. I Demokratiska Republiken Kongos diamantregioner är barnarbete utbrett.

Upphandling som verktyg för positiv förändring

[Rapport 2016.11.15]

Med sociala krav och uppföljning kan offentlig upphandling skapa förändring. Swedwatchs rapport ”Agents for Change” riktar sig till EU-länder och visar möjligheter och utmaningar för offentlig sektor att bidra till bättre arbetsvillkor i globala leverantörsled.

Tobaksindustrin uppmanas till öppenhet

[Kortrapport 2016.07.01]

Swedish Match och andra tobaksbolag behöver göra mer heltäckande riskanalyser och offentliggöra information om sina leverantörsled. 

Rökridåer över tobaksfälten

[Rapport 2016.06.30]

En ny rapport från Swedwatch beskriver omfattande barnarbete och överskuldsättning av bönder på tobaksodlingar i Bangladesh. Tobaksbolagen behöver göra mer heltäckande riskanalyser och offentliggöra information om sina leverantörsled. 

Avtalsuppföljning gällande kirurgiska instrument

[PUBLICERAD 2010.03.04]

Swedwatch har på uppdrag av Stockholms Läns Landsting (SLL) genomfört en avtalsuppföljning av hur enkla kirurgiska instrument tillverkas i Pakistan.

Prenumerera på innehåll

Kungsholmsgatan 10
112 27 Stockholm
Sweden
+46-(0)8-52 52 03 70
info [at] swedwatch [dot] org