ECCJ

Från riktlinjer till lagkrav

Många länder har kommit längre än Sverige vad det gäller skarpa krav på företagsansvar. I Frankrike kan bolag till exempel komma att bli skadeståndsskyldiga om de inte motverkar eventuella risker i leverantörskedjan.

Prenumerera på innehåll

Kungsholmsgatan 10
112 27 Stockholm
Sweden
+46-(0)8-52 52 03 70
info [at] swedwatch [dot] org