Helpdesk för offentlig upphandling

Swedwatch helpdesk vänder sig till kommuner, landsting och myndigheter som behöver rådgivning och stöd kring sociala krav vid offentliga upphandlingar. Att ställa sociala krav är av stor betydelse för att upprätthålla goda arbetsvillkor i leverantörsleden, inte minst hos leverantörer i det globala Syd. Hur kraven ska ställas och följas upp för att ha effekt är dock ingen självklarhet och kräver både kunskap och resurser.

Teckna ett helpdesk-avtal med Swedwatch!

Ni får en personlig kontakt som kan hjälpa er med ta ett helhetsgrepp på social kravställan såväl som hjälp med enskilda områden som: 

  • Riskbedömning av avtal och justering av kravtexter utifrån olika varugrupper
  • Uppföljning av leverantörer samt revisioner
  • Hantering av åtgärdsplaner
  • Skräddarsydda policydokument
  • Intern vidareutbildning

Hör av dig till oss för mer information.

Linda Scott Jakobsson tel 08-525 203 80 linda [at] swedwatch [dot] org

Linda är journalist och statsvetare med specialinriktning på offentlig upphandling. Hon har flera års erfarenhet av att utveckla och ställa sociala krav i kommunala upphandlingar samt granska leverantörer till offentlig verksamhet.

Kungsholmsgatan 10
112 27 Stockholm
Sweden
+46-(0)8-52 52 03 70
info [at] swedwatch [dot] org