Vi på Swedwatch

Alice Blondel

Kanslichef
+46(0)8 52 52 03 71
Alice har flera års erfarenhet av att leda strategiska utredningar och av påverkansarbete. Hon har arbetat mot regeringar och med statliga såväl som icke-statliga organisationer och med multinationella företag. Hennes specialområden är klimatfrågor, mänskliga rättigheter och konflikter relaterade till naturresurser. Alice har en akademisk bakgrund inom internationellt humanitärt bistånd och utvecklingsfrågor.

Anna Åkerblom

Researcher
+46 (0)8 525 203 74
Anna är jurist med inriktning mot företagsansvar, miljörätt och mänskliga rättigheter. Hon har tidigare arbetat som hållbarhetskonsult och har flerårig erfarenhet av strategisk rådgivning kring och granskning av företags, myndigheters och organisationers hållbarhetsarbete. Anna har även arbetat på domstol och som journalist med fokus på myndighetsbevakning.

Frida Arounsavath

Researcher
+46 (0)8 525 203 78
Frida skriver om företag, miljö och klimat. Hon är biolog med många års praktisk erfarenhet av miljöbedömningar, biodiversitet, landsbygdsutveckling, markfrågor och ansvarsfulla investeringar. Frida har arbetat för bilaterala biståndsgivare, organisationer och utvecklingsbanker i Sydostasien, Kina, Papua Nya Guinea och Södra Afrika.

Jenny Haraldsson Molin

Kommunikationsansvarig
+46 (0)8 525 203 75
Jenny har arbetat i flera år med kommunikation, påverkansarbete och opinionsbildning med fokus på utvecklings- och rättighetsfrågor. Hon har även arbetat som journalist, med inrikespolitik som främsta bevakningsområde. Jenny har en akademisk bakgrund inom nationalekonomi och utvecklingsstudier.

Julia Hale

Ekonomiadministratör & Researcher
+46 (0)8 525 203 72
Julia ansvarar för bokföring och redovisning, gör översättningar och researchuppdrag. Hon har en internationell examen inom politik och internationella relationer och har flerårig erfarenhet inom näringslivet.

Kalle Bergbom

Rapportchef
+46 (0)8 525 203 73
Kalle är journalist med stort intresse för ämnen som berör etniska minoriteter, migrationsfrågor, mänskliga rättigheter och trafficking. Han har tidigare arbetat och bott i Latinamerika och Sydostasien.

Linda Scott Jakobsson

Researcher
+46 (0)8 525 203 80
Linda är journalist och statsvetare med specialinriktning på offentlig upphandling. Hon har flera års erfarenhet av att utveckla och ställa etiska krav i kommunala upphandlingar samt granska leverantörer till offentlig verksamhet med fokus på socialt ansvarstagande i produktionsleden.

Olof Björnsson

Researcher
+46 (0)8 525 203 77
Olof är tidigare journalist med erfarenhet från bland annat Mellanöstern och Nordafrika. Som researcher på Swedwatch har han arbetat med migrantarbetares rättigheter i Gulfländerna och företags ansvar vid verksamhet i konfliktzoner.

Malena Wåhlin

Researcher
+46 (0)8 525 203 76
Malenas specialområden är markrättigheter, kvinnors rättigheter, dialog med lokalsamhällen, ursprungsfolks rättigheter, kundansvar och due diligence för mänskliga rättigheter. Hon har läst globala utvecklingsstudier och journalistik och har tidigare arbetat i Latinamerika som journalist och med bistånd.

Sanjida Shamsher Elora

Researcher
+46 (0)8 525 203 79
Sanjida har en akademisk bakgrund inom geografi, samhällsplanering och utvecklingsstudier. Hon har tidigare bott i Bangladesh där hon arbetade med frågor som rör fattigdomsbekämpning, medinflytande för kvinnor, barnarbete och klimat- och miljörätt. På Swedwatch är hennes specialområden textilindustrin och matsäkerhet.

Therese Sjöström

Researcher
+46 (0)8 525 203 81
Therese är statsvetare och fokuserar på mänskliga rättigheter i komplexa miljöer. Hon har arbetat med ansvarsfulla investeringar, ursprungsfolks rättigheter, internflyktingar, samt genderbaserat våld. Vid sidan av erfarenhet från Vietnam och Kenya har Therese arbetat i konfliktområden för organisationer i Colombia, Guatemala och Mexiko.

Kungsholmsgatan 10
112 27 Stockholm
Sweden
+46-(0)8-52 52 03 70
info [at] swedwatch [dot] org