Om oss

Swedwatch är en ideell förening och partipolitiskt obunden research- organisation. Vårt syfte är att minska sociala och miljömässiga missförhållanden kopplade till svenskrelaterade företags verksamhet i utvecklingsländer.

Kärnverksamheten är att granska och påverka företag samt informera konsumenter om svenska företags fotavtryck i verksamhetsländerna. Granskningarna resulterar i rapporter, filmer och föreläsningar.

Swedwatch ska blåsa i visselpipan vid missförhållanden men även uppmuntra föredömen. Med utgångspunkt i nationella lagar, och internationella riktlinjer, ska Swedwatch föra dialog med företag och offentliga institutioner i Sverige om vikten av att respektera mänskliga rättigheter och miljö.

Rapporterna som Swedwatchs granskningar resulterar i är offentliga och går att ladda ner.

I Policyn för Swedwatchs arbete finns vårt arbetssätt beskrivet. Vi arbetar enligt ett källkritiskt tillvägagångssätt och strävar efter att ge en nyanserad och rättvisande bild där alla parter får komma till tals. Rapporterna bygger på information från de undersökta företagen, från forskare och andra experter och inte minst på information som inhämtas under fältstudier. Om någon part anser att det ges en missvisande bild eller felaktig information i rapporterna så kan man vända sig till vår klagomålsinstans.

I samband med varje granskning ger Swedwatch rekommendationer till företag och beslutsfattare som kan leda till förbättringar. Rekommendationerna utgår från granskningens resultat och baseras på internationella konventioner och riktlinjer som berör företag, mänskliga rättigheter och miljö.

Arbetet och planeringen av vilka granskningar som ska göras sker i samverkan med våra medlemsorganisationer Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen, Fair Action (f.d. Fair Trade Center), Latinamerikagrupperna, Afrikagrupperna och Diakonia. Medlemsorganisationernas representanter utgör Swedwatchs styrelse. Mer information om vad vi har arbetat med under det senaste året kan du hitta i vår verksamhetsberättelse. Föreningen Swedwatchs stadgar kan laddas ner här.

Swedwatchs kansli i Stockholm har 11 medarbetare med utbildning inom juridik, mänskliga rättigheter, nationalekonomi, socialantropologi, journalistik och kommunikation. Flera har bott och arbetat utomlands, några har en bakgrund inom näringslivet och andra inom myndigheter, organisations- och medievärlden. Knutet till Swedwatch är ett nätverk av frilansare, konsulter och organisationer i Sverige och internationellt.

Swedwatch finansieras av Sida och medlemsorganisationerna. Vi utför även kommersiella uppdrag, ger föreläsningar och utbildningar. Läs mer under fliken helpdesk.

Kungsholmsgatan 10
112 27 Stockholm
Sweden
+46-(0)8-52 52 03 70
info [at] swedwatch [dot] org