Rapporter

Ägare brister i agerande på anklagelser mot Lundin Petroleum i Sudan

[Rapport 2017.04.27] Trots anklagelser om övergrepp mot civila i södra Sudan, har svenska banker och AP-fonder investerat miljarder i Lundin Petroleum. En ny rapport från Swedwatch och Fair Finance Guide visar att investerarna brister i ansvar enligt internationella riktlinjer.

Svenska storbanker kopplas till kränkningar av ursprungsfolks rättigheter på Borneo

[Rapport 2017.03.07] En ny rapport av Swedwatch och Fair Finance Guide visar att svenska banker investerat miljarder i företag som länkas till kränkningar av ursprungsfolks rättigheter på Borneo. Bankerna bryter mot egna riktlinjer som ska värna dessa grupper.

Omfattande barnarbete i Kongos diamantgruvor

[Rapport 2016.12.21] En ny rapport från Swedwatch och Afrikagrupperna visar att hållbarhetscertifieringen som många smyckeföretag hänvisar till inte skyddar de mest utsatta. I Demokratiska Republiken Kongos diamantregioner är barnarbete utbrett.

Upphandling som verktyg för positiv förändring

[Rapport 2016.11.15] Med sociala krav och uppföljning kan offentlig upphandling skapa förändring. Swedwatchs rapport ”Agents for Change” riktar sig till EU-länder och visar möjligheter och utmaningar för offentlig sektor att bidra till bättre arbetsvillkor i globala leverantörsled.

Tobaksindustrin uppmanas till öppenhet

[Kortrapport 2016.07.01] Swedish Match och andra tobaksbolag behöver göra mer heltäckande riskanalyser och offentliggöra information om sina leverantörsled. 
Se video

Rökridåer över tobaksfälten

[Rapport 2016.06.30] En ny rapport från Swedwatch beskriver omfattande barnarbete och överskuldsättning av bönder på tobaksodlingar i Bangladesh. Tobaksbolagen behöver göra mer heltäckande riskanalyser och offentliggöra information om sina leverantörsled. 

EU:s kompromiss: Långt från verkligheten

[Rapport 2016.06.20] I en ny rapport har Swedwatch granskat hur existerande lagstiftning om konfliktmineraler har fungerat i praktiken, och vilka lärdomar som kan dras av det. Slutsatsen är att EU-förhandlingarna nått otillräckliga resultat.

Kortsiktigt kretslopp

[Rapport 2016.04.26] "Byt mobil så ofta du vill". Mobiloperatörernas reklam uppmanar till att byta telefon ofta och vara först med det senaste. I rapporten Kortsiktigt kretslopp lyfter Swedwatch fram tre problem som är kopplade till den rådande slit-och-släng-modellen.

Bättre grepp om riskerna

[Uppföljningsrapport 2015.11.30] Swedwatch har följt upp rapporten ”Dränkta rättigheter, flytande ansvar” om Scania och Atlas Copcos deltagande i bygget av ett vattenkraftverk i Colombia. Uppföljningen visar att  företagen blivit bättre på att hantera risker inför nya affärer.

Vingklippta rättigheter

[Rapport 2015.11.25] Svenska handlare har prioriterat djurhållning och produktkvalitet framför arbetsvillkor. Rapporten ”Trapped in the Kitchen of the World” visar att migrantarbetare inom den thailändska kycklingindustrin exploateras och försätts i skuld.

Kungsholmsgatan 10
112 27 Stockholm
Sweden
+46-(0)8-52 52 03 70
info [at] swedwatch [dot] org