Dela på Facebook och Twitter

Tobaksindustrin uppmanas till öppenhet

[Kortrapport 2016.07.01]

Tobaksfält i Chakoria i sydöstra Bangladesh. Foto: Swedwatch

Swedish Match och andra tobaksbolag behöver göra mer heltäckande riskanalyser och offentliggöra information om sina leverantörsled. 

Swedwatchs rapport ”Smokescreens in the Supply Chain” belyser omfattande barnarbete, hälsoproblem och överskuldsättning av bönder som odlar tobak åt British American Tobacco (BAT) i Bangladesh. (Läs mer om granskningen av det multinationella tobaksbolaget, inklusive BATs officiella kommentar här.)

I samband med rapporten har Swedwatch även undersökt hur det svenska tobaksbolaget Swedish Match och ett antal investerare hanterar sektorns mest framträdande människorättsutmaningar.

Studien visar att Swedish Match har bra riktlinjer på plats men företaget bör, i enlighet med FNs vägledande principer, bli mer transparenta i frågor som rör leverantörskedjan. Företaget uppmanas även att i större grad föra dialog med de grupper i leverantörsledet som är mest exponerade för människorättsrisker, det vill säga de som arbetar på tobaksodlingarna. Genom en bredare dialog kan Swedish Match öka sin egen förståelse för situationen och minimera risken för att företaget bidrar till negativ påverkan på miljö och mänskliga rättigheter i leverantörsleden.

Studien tar även upp kopplingen till svenska banker och fondbolag, vilka har närmare 1,8 miljarder kronor placerade i BAT och 4 miljarder kronor i Swedish Match, enligt en sammanställning av Fair Finance Guide. Placerare har också ett ansvar, men den bristande transparensen försvårar deras möjlighet att utöva sitt inflytande som ägare.

Swedwatchs huvudrekommendationer till Swedish Match och andra tobaksbolag är att:

  • Offentliggöra information om leverantörer och odlingsområden i olika länder.
  • Genomföra heltäckande riskanalyser i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
  • Säkerställa att granskningar av leverantörer sker av oberoende och certifierade granskare.

Rekommendationerna till investerare med portföljer som innehåller aktier i tobaksindustrin uppmanas att:

  • Basera investeringsbeslut på företagens arbete med hållbarhet i leverantörsled – inte bara det arbete som görs för att skydda konsumenter från tobakens hälsoeffekter.
  • Använda inflytandet som investerare till att påverka företag till mer öppenhet kring leverantörer och odlingsområden i olika länder, och kring resultat från leverantörskontroller.

Se mer information i kortrapporten om Swedish Match bredvid.

Detta är en uppföljning på: 
Rökridåer över tobaksfälten
Gjord i samarbete med: 
Svensk Kyrkan
Dela på Facebook och Twitter

Kungsholmsgatan 10
112 27 Stockholm
Sweden
+46-(0)8-52 52 03 70
info [at] swedwatch [dot] org